رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:56:20 PM 1399 / 09 / 11
 

 


دوره تحصیلات تکمیلی گروه انگل,قارچ و حشره شناسی


 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

دوره 

سال

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

وضعیت تحصیلی

1

پروین رستم خانی 

اول

1381

جداسازی توکسوپلاسما گوندی به روش­های سرولوژی, بیولوژی و انگل شناسی از گربه­های کاشان،سال84-1383

دکتر حسین هوشیار-دکتر صفر علی طالاری

فارغ التحصیل 

2

فاطمه فیضی

اول

1381

بررسی تاثیر عصاره الکلی هیدراهلیکس بر زخم­های حاصل از لیشمانیا ماژور در موشBALB/c

دکتر صفر علی طالاری- دکتر حسین هوشیار

فارغ التحصیل

3

*ابراهیم کاظمی

دوم

1383

بررسی تاثیر عصاره الکلی زرشک بر زخم ناشی از لیشمانیا در موشBALB/c 

دکتر صفر علی طالاری- دکتر حسین هوشیار

فارغ التحصیل

4

*فایقه کاظمی

دوم

1383

بررسی ژن مقاومت دارویی درتریکومونیازیس به روش PCR

دکتر صفر علی طالاری- دکتر حسین هوشیار  دکتر بهرام کاظمی

فارغ التحصیل

5

*رقیه علیزاده

دوم

1383

بررسی ژن مقاومت دارویی درلیشمانیوز جلدی
 

دکتر صفر علی طالاری- دکتر بهرام کاظمی  دکتر حسین هوشیار

فارغ التحصیل

6

حمیده سادات فرزادفر

سوم

1385

سرو اپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال 87/1386

دکتر حسین هوشیار-دکتر محسن اربابی

فارغ التحصیل

7

نادر اسماعیلی

سوم

1385

بررسی شیوع عفونتهای انگلی در ارتباط با سوئ تغذیه در دانش آموزان مدارس ابتدایی کاشان سال 87/1386

دکترمحسن اربابی-دکتر حسین هوشیار

فارغ التحصیل

8

*سمیرا الیکایی

سوم

1385

بررسی تاثیر داروی نانوسیلور بر روی انگل لیشمانیا مااژورسویه استاندارد ایران در شرایطINVITRO

دکتر حسین هوشیار- دکتر مهدی محبعلی

فارغ التحصیل

9

مریم عزیزی علویجه

چهارم

1387

بررسی رابطه شیمی درمانی و آلودگی­های انگلی روده در بیماران تحت شیمی درمانی

دکتر حسین هوشیار

فارغ التحصیل

10

بهرام حسین بیگی

چهارم

1387

جداسازی و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبا از آب­های راکد شهر قزوین

دکتر حسین هوشیار- دکتر مهرزاد سرایی

فارغ التحصیل

11

فاطمه سادات قاسمی

پنجم

1390

بررسی ارتباط توکسوپلاسموز با سقط جنین و مرده زایی

دکتر سیما راستی –دکتر احمد پیروزمند

فارغ التحصیل

12

بهارک قربانزاده بیانچولی

پنجم

1390

بررسی ارزش تشخیصی PCRنسبت به روش کشت و مستقیم در تشخیص لیشمانیوز جلدی

دکتر سیما راستی–دکتر احمد پیروزمند

فارغ التحصیل

13

علی عباسی

 

پنجم

1390

بررسی تاثیر تاموکسیفن بر پرو ماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط IN VITRO

مهندس عباس درودگر- دکتر مهدی دلاوری

فارغ التحصیل

14

حسن خرمیان

ششم

1391

بررسی مرفومتریک - مولکولی و بیوشیمیایی ایزوله­های فاسیولا در نشخوارکنندگان کاشان

دکتر محسن اربابی- دکتر محمود محامی

فارغ التحصیل

15

*زهره فخریه کاشان

ششم

1391

بررسی تاثیر عصاره الکلی گل ماهور, زنجبیل و ترکیب آن­ها بر القا آپوپتوز در تریکوموناس واژینالیس تحت شرایطIN VITRO

دکتر محسن اربابی–دکتر مهدی دلاوری

فارغ التحصیل

16

هادی قاسملو

ششم

1391

بررسی تنوع ژنتیکی ایزوله های لیشمانیا در کاشان وآران و بیدگل

دکتر سیما راستی- مهندس عباس درودگر   دکتر مهدی دلاوری

فارغ التحصیل

17

ملیحه حسن زاده اصفهانی

 

ششم

1391

بررسی شیوع انگلهای روده­ای و توکسوپلاسما گوندی در مبتلایان به نقص ایمنی در کاشان

دکتر سیما راستی- دکتر حسین هوشیار

فارغ التحصیل

18

شهربانو غفاری نسب

هفتم

1392

بررسی ژنوتیپ ایزوله­های ژیاردیا دئودنالیس جدا شده از افراد آلوده در کاشان به روشPCR-RFLP

دکتر حسین هوشیار- دکتر محسن اربابی

فارغ التحصیل

19

سارا سلیمانی جوینانی

هفتم

1392

برسی اثر اسپلنوکتومی بر سطح متابولیت های نیتریک اکساید و نقش ان در پاتوژنز مالاریای ناشی از پلاسمودیوم برگئی در مدل حیوانی

دکتر محسن اربابی–دکتر حسین نهروانیان

فارغ التحصیل

20

هادی توسل خمسه

هفتم

1392

بررسی مولکولی کرم بالغ و ایزوله شتری اکینوکوکوس گرانولوزوس در منطقه اصفهان به روش HRM

دکتر محسن اربابی- دکتر نادر پسته چیان

فارغ التحصیل

21

ذاکر عباس زاده لاریجان

هفتم

1392

شناسایی آلودگی همبرگرهای عرضه شده به گونه سارکوسیستیس

دکتر هوشیار- دکتررضا شرافتی

فارغ التحصیل

22

سارانپونی

هشتم

1393

بررسی اثرات سیتو توکسیک و فراساختاری نانو ذرات طلا، کورمین و کیتوزان بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط برون تنی

دکتر مهدی دلاوری–دکترمحسن اربابی

فارغ التحصیل

23

الناز نظامی

هشتم

1393

بررسی مولکولی و مرفولوژیکی ایزوله­های فاسیولا و دیکروسلیوم در استان مرکزی

دکترمحسن  اربابی- دکترحسین هوشیار

فارغ التحصیل

24

نادر مرندی

هشتم

1393

بررسی سرواپیدمیولوژی و ملکولی توکسوپلاسموز در گوسفند وبز در کاشان

دکتر سیما راستی- دکترامیر عبدلی

فارغ التحصیل

25

محمد حسین گلستانی

هشتم

1393

تشخیص و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبا از آب ، خاک و گردوغبار در شهرستان کاشان در سال 1395

دکترسیما راستی- دکترحسین هوشیار

فارغ التحصیل

26

محمد عزتی مهماندوست علیا

نهم

1394

بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی اورانوفین بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی

دکتر مهدی دلاوری

فارغ التحصیل

27

علی محمد بخشی

نهم

1394

بررسی خصوصیات مرفومتریک و مولکولی گونه‌های تریکواسترنژیلوس در دام‌های اهلی کشتارگاه کاشان ۹۷-1396

دکتر حسین هوشیار –دکتر محسن اربابی

فارغ التحصیل

28

حمیده سادات اطیابی

نهم

1394

جدا سازی و شناسایی ورمامبا ورمیفورمیس ازمنابع محیطی در اراک 97-1396

 

دکترسیما راستی ،دکترمریم نیتی

فارغ التحصیل

29

عاطفه غفاری

نهم

1394

بررسی تاثیر عصاره­های هیدروالکلی  به لیمو"مرمکی وزنجبیل برپارامترهای حرکتی میراسیدیوم فاسیولا هپاتیکا در شرایط آزمایشگاهی

دکترمحسن اربابی –دکترمهدی مسیبی

فارغ التحصیل

30

شیرین خدابخش اربط

دهم

1395

شناسایی ساب­تایپ­های ایزوله­های بلاستوسیستیس در مراجعین به آزمایشگاه­های تشخیص طبی در کاشان

دکتر حسین هوشیار –دکتر محسن اربابی

فارغ التحصیل

31

عاطفه حداد

دهم

1395

بررسی تاثیر عصارههای هیدروالکلیمرمکی، آنقوزه و نانوذره اکسید نقره (AgO) بر فراساختارو تحرک کرمبالغ دیکروسلیوم دندریتیکوم درشرایط برون تنی

دکترمحسن اربابی

فارغ التحصیل

32

هادی صادقی

دهم

1395

تاثیر اورانوفین بر لیشمانیا اینفانتوم در محیط آزمایشگاهی و موش سوری آلوده به لیشمانیازیس احشایی

دکتر مهدی دلاوری

فارغ التحصیل

33

منیره اسماعیلی

یازدهم

1396

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی آنقوزه و نانو ذرات اکسید نقره (AgO)و اکسید روی –نقره(Zno-Ag)بر فراساختار کرم بالغ فاسیولا هپاتیکا در شرایط برون تنی

دکتر محسن اربابی- دکتر حسین هوشیار

مشغول به تحصیل

34

فرشته چهرآزی

یازدهم

1396

شناسائی گونه های سارکوسیستیس در گاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش های هیستوپاتولوژی و تعیین توالی در سال 1397-98

دکتر حسین هوشیار-دکتر محسن اربابی

مشغول به تحصیل

35

طیبه تقی پور نیاسر

یازدهم

1396

شناسائی آمیب­های آزادی زی و کانتومبا در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و ریوی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال­های98-97

دکتر سیماراستی-دکترمحمد علی صبا   

مشغول به تحصیل

36

مجید ترابی

دوازدهم

1397

 

 

مشغول به تحصیل

37 صفا دریس سیزدهم

1389

    مشغول به تحصیل
38 علیرضا عترتی سیزدهم

1389

    مشغول به تحصیل
 

تاریخ ویرایش : 8/7/99
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر