رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:17:58 AM 1399 / 10 / 28
 اعضای گروه آسیب و بافت شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

        مدیر گروه : دکتر طاهره خامه چیان
 


  دکتر زریچهر وکیلی
متخصص   آسیب شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

cv


دکتر حسن احترام
 متخصص آسیب شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

cv


دکتر طاهره خامه چیان
متخصص آسیب شناسی
مرتبه علمی: استاد

cv


 دکتر طاهره مازوچی
دکترای بافت شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

cv

 
دکتر امیر حسن متینی
متخصص پاتولوژی
مرتبه علمی: استادیار

cv


 


 مریم فرزانگان
کارشناس زیست شناسی 

 
 الهام سادات صادقیان
کارشناس آزمایشگاه

 
 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر