رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:47:27 PM 1396 / 12 / 05
 مرکز مهارتهای بالینی 
 

                                                                  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

آیین نامه آزمون مهارتهای بالینی
 

لیست موارد امتحانی در آزمون اردیبهشت 95

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر