رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:32:30 PM 1399 / 09 / 15
 مرکز مهارتهای بالینی 
 

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

منابع آزمون صلاحیت بالینی عبارتند از منابع آزمون پیش کارورزی به اضافه منابع زیر:

1-    راهنمای مهارت های عملی-گامی در مسیر احراز توانمندی مهارت های بالینی، دکتر مهوش علیزاده نایینی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1398
2-    مهارت های عملی ضروری چشم، گوش، حلق و بینی، دکتر مهوش علیزاده نایینی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1398
3-    آزمون های بالینی به شیوه ایستگاهی، ترجمه دکتر شهرام پایدار و همکاران، انتشارات آرتین طب، 1398
4-    مهارتهای بالینی-راهنمای سریع پروسیجرهای اورژانس، دکتر علیرضا مجیدی و همکاران، انتشارات آرتین طب، 1398
5-    8 آمادگی آزمون صلاحیت های بالینی کارآموزان، کارورزان و دستیاران پزشکی، دکتر سجاد حسن زاده و همکاران، انتشارات آرتین طب، 1397
6-    مهارت های بالینی برای دانشجویان پزشکی، دکتر سارا شفیعی پور و همکاران، انتشارات ایستا، 1394
7-    درسنامه مراقبتهای حیاتی و احیای پیشرفته کودکان، گروه ترجمه و تالیف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره سلامت کودکان،1393 (برای مهارتهای عملی)
8-    آموزش مهارت های جراحی و اورولوژی با رویکرد مبتنی بر صلاحیت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انتشارات سخن گستر و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1388
9-    مهارت های پایه برای آزمون OSCE ، دکتر کامران سلطانی عربشاهی و همکاران، انتشارات سورنا، 1388
10-    آموزش مهارت های بالینی با رویکرد مبتنی بر صلاحیت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انتشارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری انتشارات آهنگ قلم، 1386
11-     Bate’s Guide to Physical Examination and History Taking,11th edition (2013)

 

آیین نامه آزمون مهارتهای بالینی

نامه وزارت بهداشت در خصوص شرط قبولی در آزمون صلاحیت بالینی

لیست موارد امتحانی در آزمون اردیبهشت 95

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر