رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:48:39 AM 1398 / 08 / 23
 

برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی گروه تغذیه

 

1- دکتر محسن تقی زاده

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر