رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:52:04 AM 1398 / 04 / 06
 


برنامه هفتگیگروه تغذیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد تغذیه

برنامه امتحانات دانشجویان کارشناسی ارشد  تغذیه

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر