رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:14:47 PM 1397 / 03 / 05
 


برنامه هفتگیگروه تغذیه در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد تغذیه

برنامه امتحانات دانشجویان کارشناسی ارشد  تغذیه

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر