رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:46:49 PM 1401 / 11 / 15
 

 

        معاون پژوهشی دانشکده پزشکی : دکتر همایون نادریان

رشته تحصیلی:  علوم تشریح

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

نوع استخدام: هیئت علمی رسمی  تمام وقت

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: naderian_h@kaums.ac.ir

رزومه

 

                      شرح وظایف:

تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی و معاونت های دانشگاه
 تدوین آیین نامه ها و مقررات پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه ووزارت متبوع
 مشارکت فعال در سیاستگزاری های پژوهشی دانشگاه از طریق مشارکت فعال در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه
 تسهیل در امور پژوهشی بااستفاده از وضع آئین نامه های جدید
برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده در مقاطع بالینی، علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
انتخاب داور و کارشناس علمی و متدولوژی  برای طرح های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشکده، پروپوزال های پایان نامه و رساله های دانشجویان و ارائه بازخورد نظرات داوران و کارشناسان  و در نهایت  اصلاح طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها
تصویب طرح های تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی .پایان نامه و رساله های دانشجویان دانشکدهبرنامه ریزی و برگزاری مرحله پژوهشی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی
 ارزیابی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان و مدیریت جلسات دفاع ازپایان نامه های دانشجوئی به عنوان یکی ازدستاوردهای اتمام آموزش عالی دانشجویان پزشکی وتحصیلات تکمیلی

 

      تماس:

 تلفن و نمابر دانشکده پزشکی: 55589444-031

داخلی معاونت پژوهشی دانشکده: 3499

 آدرس الکترونیکی http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکیmedicine@kaums.ac.ir

آدرس پستیکاشان - بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، کدپستی 73474-87159

      

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر