رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:33:55 PM 1398 / 12 / 03
 دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

1-نام و تعریف رشته و مقطع مربوطه:

نام و مقطع: دکتری تخصصی (PhD) رشته علوم سلولی کاربردی

Applied Cell Sciences (PhD)

تعریف رشته:طبق تعریف، علوم سلولی کاربردی علومی هستند که در تهیه، تولید و تکثیر سلولها، تمایز و فرآوری آنها جهت استفاده در درمان بیماریها فعالیت دارند و دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته علوم سلولی کاربردی از دوره­های بین رشته­ای است که دانش­آموخته­گان آن قادر به انجام فعالیت­های آموزشی و پژوهشی بوده و در قلمرو درمان بیماریهای مختلف، با استفاده از سلول­ها و فرآورده­های سلولی با کادر درمانی همکاری خواهند کرد.

2-تاریخچه رشته و پیشرفتهای جدید:

درحال حاضر   علوم سلولی کاربردی  Applied   Cell  Scienceدر دانشگاه­های دنیا مشتمل بر رشته­هایی مانندtherapy Cell  و Cloninigاست که در برگیرنده روشهای مختلف کار با سلولها از قبیل جداسازی، کشف و تمایزدهی سلولی و استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک جهت تغییرات ژنتیکی در آنها و یا شناسایی مارکرهای سلولی در سطح سلولهای زنده و روشهای پروتئومیکس در شناسایی عناصر پروتئینی جهت استفاده در تحقیقات سلولی و سلول درمانی می­باشد. با توجه به گستردگی علوم مذکور، در حال حاضر استفاده از سلولهای بنیادی در درمان بیماریهای انسان در جمهوری خلق چین رایج است‌‌‍‌‌‌‌‌‍‍‍ ‌‌‌[1 و 2  ] . در سال 2009 نیز از سوی FDAمجوز اولین مرحله بررسی استفاده از سلولهای بنیادی جنین انسانی در سطح بالینی صادر شده است همچنین این مطالعات از سال 2010 وارد مرحله سوم گردیده است.

1-Dobkin, B.H., A. Curt, and j. Guest, Cellular transplants in China: observational study from the largest human experiment in chronspinal cord injury. Neurorehabilitation and neural repair, 2006.20(1): p.5.

2-Cyranoski, D., Stem– cell therapy fades more scrutiny in China. Nature, 2009. 459(7244): p. 146.

 

برنامه آموزشی حاضر توسط اعضای هیئت علمی دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پیشنهاد گردید. ضرورت برنامه آموزشی در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 7/12/1389 مورد تصویب قرار گرفت و همچنین محتوای برنامه آموزشی در چهل و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 14/8/1390 به تصویب نهایی رسید.

3-ارزش ها و باورها(Values):

ارزشهایی که در این برنامه بر آنها تأکید می­شوند عبارتند از:

-تأکید بر تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جمعیت هدف، به عنوان حق اساسی آنها.

-رعایت أکید اصول اخلاقی و اسلامی در کلیه فعالیتها، از جمله تغییرات ژنتیکی در مهندسی ژنتیک.

-رعایت منشور حقوق بیماران و اخلاق حرفه­ای

-رعایت مبانی اخلاقی در جریان کار با حیوانات.

-ارائه خدمت کیفی به افراد نیازمند خدمات تخصصی، بدون هیچگونه تبعیض سنی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و نژادی، با رعایت مرزهای و ظایف حرفه­ای.

-تلاش در جهت حفظ و پایش کیفی سلولهای تهیه شده و به کارگیری مناسب آنها.

-تلاش در حفظ سرمایه­های ملی.

4-رسالت (Mission):

 

رسالت این رشته تربیت دانش آموختگانی است که با استفاده از روشهایی نظیر مهندسی ژنتیک  غیره، قادر به تولید، تکثیر، تمایز دهی و فرآوری سلولهای مورد نیاز برای فرآورده­های سلولهای انسانی حیوانی بوده، خدمات خود را در جنبه­های آموزشی، پژوهشی، صنعتی و مشاوره­ای به جامعه ارائه دهند.

5-چشم انداز (Vision):

در 10 سال آینده این رشته در زمینه استانداردهای آموزشی و پیامدهای پژوهشی جزء سه کشور برتر منطقه و دارای رتبه در دنیا خواهد بود.

6-اهداف کلی (Aims):

اهداف کلی این رشته عبارتند از:

*تأمین نیروهای لازم جهت مقاصد آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وابسته

*تربیت افراد جهت مشاوره و همکاری با پزشکان

*کمک به صنعت در تولید سلولها

*تربیت نیروی انسانی متخصص جهت کمک به کادر درمانی به عنوان عضو تیم سلامت

7-نقش دانش آموختگان (Role  definition):

دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته علوم سلولی کاربردی دارای نقش­های آموزشی، پژوهشی، خدماتی، تولیدی می­باشند.

8-وظایف حرفه­ای دانش آموختگان (Task        analysis):

وظایف حرفه­ای دانش آموختگان به تفکیک هر نقش به شرح زیر خواهد بود:

الف) آموزشی:

-طراحی و تدوین و اجرای برنامه­های آموزشی مرتبط برای دانشجویان در دانشگاه­ها در صورتیکه فرد عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.

-طراحی و تدوین و اجرای برنامه­های آموزشی کوتاه مدت

ب) پژوهشی:

-طراحی و اجرای پروژه­های مرتبط با تهیه و تکثیر سلولهای بنیادی و کاربردی آنها

- مشارکت در پروژه­های دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی در صورت نیاز

ج) خدماتی:

- ارائه خدمات تخصصی در بانک­های سلولی و سلولهای بنیادی

-ارائه مشاوره به محققان، مراکز و مراجع مرتبط

د) تولیدی:

- همکاری در تهیه و تولید رده­های سلولی

9-استراتژیهای اجرایی برنامه آموزشی(استراتژیهای کلی آموزشی):

در اجرای برنامه آموزشی رشته علوم سلولی کاربردی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) استراتژیهای زیر مدنظر قرار گرفته است:

-این برنامه مبتنی بر نیازهای ملی و منطقه­ای است.

- طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر وظایف حرفه­ای آینده است.

- در این برنامه توجه به روش­ها و فنون جدید آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است.

- در تدوین این برنامه آموزشی، استراتژی آموزشی غالباً حرکت به سوی دانشجو محوری است.

- در این برنامه آموزشی، به ادغام علوم پایه و بالینی توجه و تأکید شده است.

- در این برنامه آموزشی، خود آموزی و یادگیری مادام العمر مورد تأکید است.

10-شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:

-قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات و زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می­باشد.

- داوطلبین ورود به این دوره باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته­های علوم تشریحی، بیولوژی سلولی و مولکولی(کلیه گرایشها)، زیست شناسی (کلیه گرایش­ها)، زیست فناوری پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، میکروب شناسی، ویروس شناسی پزشکی، بیوتکنولوژی، سم شناسی، بیولوژی تکوینی، ایمنی شناسی پزشکی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک انسانی، خون شناسی آزمایشگاهی  بانک خون(هماتولوژی)، نانو فناوری پزشکی و یا دکتری عمومی در رشته­های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، دکتری حرفه­ای دامپزشکی باشند.

مواد امتحانی و ضرایب آن به شرح زیر می­باشد:

مواد امتحانی

ضرایب

بیولوژی سلولی و مولکولی                                                           3

جنین شناسی و بافت شناسی                                                    2

یمونولوژی                                                                                2

 آسیب شناسی عمومی                                                             2

بیوشیمی ماکرو مولکولها                                                              1

مجموع                                                                                 10

 

*جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش و مواد  امتحانی و ضرائب آزمون ورودی هر  سال تحصیلی، به دفترچه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته­های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی مراجعه شود.

11-رشته مشابه در داخل کشور:

رشته مشابهی وجود ندارد.

12-رشته­های مشابه در خارج از کشور:

رشته علوم سلولی کاربردی Applied     Cell     sciences    در دانشگاه­های دنیا مشتمل بر رشته­هایی مانند Cell therapyو Cloningاست و به دلیل اهمیت موضوع دانشگاههای سراسر دنیا از جمله دانشگاههای معروف Harvard، Pittsburg، Stanford، Marylandو دانشگاههای زیادی در سایر کشورهای اروپایی و آسیائی بخش اعظمی از فعالیتهای خود را به این موضوع اختصاص داده­اند.

13-شرایط مورد نیاز برای راه اندازی رشته:

طبق شرایط و ضوابط شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی می­باشد.

14-تاریخچه تصویب رشته

طرح دوره دکترای تخصصی رشته علوم سلولی کاربردی با مسئولیت دکتر جواد وردی تدوین و در چهل و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی پزشکی مورخ 14/8/90 با حضور مقام عالی وزارت به تایید دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی رسید. این رشته در تاریخ 12/2/1391 توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ گردید.

 

15-درباره گروه:

گروه علوم سلولی کاربردی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با مصوبه  دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال  1391 شروع به کار نمود.  پذیرش دانشجوی  مقطع دکترای علوم سلولی کابردی برای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورخه 29/8/1391  به تصویب دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسید. جذب دانشجویان رشته برای اولین بار در بهمن 1391  شروع شد و پس از آن در سال92 نیز یک گروه از دانشجویان در مقطع دکترا در این رشته پذیرفته شده اند.

16-اعضای هیات علمی گروه

   

اعضاء

رشته تحصیلی

مدرک

درجه علمی

سمت

دکتر جواد وردی

فارماکولوژی

PhD

دانشیار

مدیر گروه

دکتر مهدی نورالدینی

فیزیولوژی پزشکی

PhD

دانشیار

معاون آموزشی و پژوهشی گروه

دکتر محمد حسین اعرابی

بیوشیمی

Pharm-PhD

دانشیار

عضو هیات علمی

دکتر اسماعیل فخاریان

متخصص مغز و اعصاب

MD

استاد

عضو هیات علمی

دکتر حسین نیکزاد

آناتومی

PhD

استاد

عضو هیات علمی

دکتر حمید رضا بنفشه

فارماکولوژی

Pharm-PhD

دانشیار

عضو هیات علمی

دکتر محمد علی اطلسی

آناتومی

PhD

دانشیار

عضو هیات علمی

دکتر طاهره مازوچی

بافت شناسی

PhD

دانشیار

عضو هیات علمی

دکتر بهرنگ علنی

پزشکی مولکولی

PhD

استادیار

عضو هیات علمی

دکتر مهران شریفی

فوق تخصص خون و آنکولوژی

MD

استادیار

عضو هیات علمی

دکترعلیرضا فرخیان

متخصص قلب و عروق

MD

استادیار

عضو هیات علمی

دکتر مرتضی سلیمیان

هماتولوژی

PhD

استادیار

عضو هیات علمی

خانم حسینی خواه

-

-

کارمند

کارشناس گروه

 
  

17-دانشجویان دکترای علوم سلولی کاربردی

 

دانشجویان

رشته تحصیلی

ورودی

عنوان پایان نامه

فرزانه شریف زاد

علوم سلولی کاربردی

بهمن 91

 

مهسا ملاپور سی سخت

علوم سلولی کاربردی

بهمن 91

 

وجیهه تقدیری

علوم سلولی کاربردی

بهمن 92

 

مونا یزدانی

علوم سلولی کاربردی

بهمن 92

 

رعنا مرادیان

علوم سلولی کاربردی

بهمن 92

 

 

 

18- مشخصات دوره برنامه آموزشی دوره دکترای علوم سلولی کاربردی

جدول الف دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته علوم سلولی کاربردی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی*

1

0.5

0.5

26

9

17

-

2

آناتومی عمومی

1.5

1

0.5

34

17

17

-

3

بافت شناسی

1.5

1

0.5

34

17

17

-

4

آسیب شناسی عمومی

1

1

-

17

17

-

-

5

مبانی فارماکولوژی

2

2

-

34

34

-

-

6

مبانی ایمونولوژی

1

1

-

17

17

-

-

7

بیولوژی سلولی و مولکولی

2

2

-

34

34

-

-

8

آمار و روش تحقیق

2

1

1

51

17

34

-

9

ژنتیک

2

2

-

34

34

-

-

10

جنین شناسی

2

2

-

34

34

-

-

11

هماتولوژی

2

1

1

51

17

34

-

12

بیوشیمی

2

2

-

34

34

-

-

13

حیوانات آزمایشگاهی و ترانس ژنیک

2

1

1

51

17

17

-

14

اخلاق زیستی

2

2

-

34

34

-

 
 

جمع

23

 

 

-دانشجو موظف است علاوه بر واحدهای دوره، با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا 16 واحد از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف) را بگذراند.

*گذراندن این درس به عنوان درس کمبود یا جبرانی توسط کلیه دانشجویانی که قبلاً این درس را نگذرانده اند، الزامی است.

 


 

 

جدول ب- دروس اختصاصی اجباری(core) برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(PhD)  رشته علوم سلولی کاربردی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

           

15

بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته

2

2

-

34

34

-

7

16

اصول سلول های بنیادی

2

1

1

68

17

34

2و3و4و5و6

17

سیگنالینگ سلولی پیشرفته

3

2

1

68

34

34

-

18

کاربرد سلول درمانی و بانک های سلولی

2

0.5

1.5

60

9

51

16

19

ایمونولوژی پیوند

2

2

-

34

34

-

6

20

تکنیک های پیشرفته سلولی و مولکولی

3

1

2

85

17

68

7

21

اصول استانداردسازی فرآورده ها و ایمنی زیستی

2

2

-

34

34

-

-

22

بیوانفورماتیک، روش تحقیق، روشهای کارآزمایی بالینی

2

1

1

51

17

34

7و8

23

پایان نامه

20

           
 

جمع

38

 

 


جدول ج دروس اختصاصی اختیاری(Non core) برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته علوم سلولی کاربردی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

24

مهندسی ژنتیک

3

2

1

68

34

34

-

25

کاربرد نانو و زیست فناوری در سلول درمانی

3

3

-

51

51

-

-

26

اصول زیست مواد(بیومتریال)

3

2

1

68

34

34

-

27

آسیب شناسی بیماریهای هدف سلول درمانی

3

3

-

51

51

-

3

جمع

12

                   

 

 

*دانشجو می بایست 6 واحد از دروس فوق(جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر، پس از موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر