رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:11:03 PM 1397 / 03 / 06
 

 

 

 

    قائم مقام دانشکده پزشکی : دکتر احمد خورشیدی 

                رشته تحصیلی : دکترای داروسازی

                مدرک تحصیلی : متخصص میکروب شناسی بالینی

                نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 

                مرتبه علمی : استاد

                آدرس پست الکترونیکی :  khorshidi_a@kaums.ac.ir

                رزومه

 

              سوابق اجرایی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                      
مدیر گروه میکروب وایمنی شناسی 1380-1373
 

                      معاون آموزشی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان1374-1373

                      معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پزشکی1382-1374

                      سرپرست دوره های آموزشی شبانه دانشگاه به مدت 10سال

                      معاون آموزشی دانشگاه به مدت 6ماه

                      معاون پژوهشی دانشگاه به مدت 6ماه

                      معاون غذا و دارو دانشگاه
 

   
                        

 

 تماس:

 تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55541112 - 031

  آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

  پست الکترونیکی: medicine_at kaums.ac.ir

  آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 88141/87159 
 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر