رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:48:20 AM 1399 / 09 / 14
 


                                                                سرفصل دروس رشته تغذیه


                                                    دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 


                       

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر