رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:08:35 PM 1397 / 01 / 30
 


                                                                      دوره تخصصی بالینی 

                                                     دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان                      


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر