رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:13:13 AM 1396 / 09 / 24
 


                                                                      دوره تخصصی بالینی 

                                                     دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان                      


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر