رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:53:56 PM 1398 / 08 / 23
 


     اپیدمیولوژی بالینی
             

    دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان       

 

سمینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی

- اسلایدهای سمینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی

قوانین نظام پزشکی

اخلاق حرفه ای

رضایت و برائت

اپیدمیولوژی خطاهای پزشکی

قصور پزشکی

خطا

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر