رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:24:00 AM 1399 / 03 / 14
      اپیدمیولوژی بالینی
 
             

    دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان       

 

 

سلسله برنامه های آموزشی  "روش شناسی در تحقیقات کاربردی با استفاده از ژورنال کلاب"  با هدف ارتقای توان متخصصین در استفاده از منابع علمی روز دنیا طراحی شده است. همانگونه که مستحضرهستید زمان دوبرابر شدن دانش پزشکی امروزه به کمتر از 20 ماه رسیده و طول عمر دانش پزشکی با توجه به سرعت بالای تولید علم در دنیا به 6 ماه کاهش یافته است به گونه ای که اگر شما به عنوان متخصص هر رشته علمی (بالینی یا علوم پایه) در صورتیکه نتوانید به منابع روز دنیا ( نه کتابهای تکست که غالبا 3تا 5 سال یکبار منتشر می شوند) دسترسی داشته باشید بعد از 6 ماه عملا توان همراهی با دانش روز دنیا را از دست خواهید داد. اگر به دانش روزافزون بیماران توجه داشته باشید متوجه می شوید که مهارت خواندن صحیح مقالات علمی یک اجبار است نه صرفا علاقه و امری فوق برنامه. بنابراین این سلسله برنامه های آموزشی با مشارکت گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی تمام گروه ها و دستیاران طراحی شد. هر جلسه توسط یکی از گروه های بالینی مدیریت شده و دستیاران آن گروه یک مقاله روز دنیا که موضوع آن برای سایر گروه های بالینی نیز قابل استفاده باشد انتخاب و ارائه خواهندکرد. سپس متخصصین متدولوژی در چارچوب همان مقاله نکات متدولوژیک و فنی را ارائه خواهند نمود. شرط استفاده بهینه از این برنامه مطالعه مقالات قبل از حضور درجلسات می باشد. برای ارزیابی افراد حتما قبل و بعداز جلسات پرتست و پست تست از تمامی شرکت کنندگان گرفته می شود. بنابه تصویب شورای آموزشی دانشکده پزشکی تمامی دستیاران بالینی سال سوم و چهارم برای شرکت در امتحان ارتقاء باید گواهی این مجموعه برنامه های آموزشی را ارائه نمایند. امید است با کمک تمامی گروه های آموزشی بستری فراهم گردد تا با اگاهی از یافته های دیگر مراکز علمی دنیا بتوانیم هم بهتر از این دانش استفاده کنیم و هم ما با تحقیقات قوی تر سهم بیشتری را در این مهم داشته باشیم.دانلود مقالات و راهنما

برنامه دوره

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر