رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:54:27 AM 1399 / 03 / 17
 


     اپیدمیولوژی بالینی
 
             

    دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان       

 

   اهداف :

 • هدایت تحقیقات در مورد ماهیت ، پیشگیری ، مدیریت و کنترل مشکلات مرتبط با سلامت
   
 • پیشنهاد ، طراحی ، سازمان دهی و اجرای طرحهای کار آزمایی بالینی نوآورانه
   
 • کمک به ترجمان و انتقال دانش برای گروههای هدف
   
 • کمک به تهیه مستندات مرتبط با سلامت برای سیاست گزاران
   
 • ارتقا ی ابعاد و حوزه های مختلف اصول و افزایش کاربرد پزشکی مبتنی بر شواهد EBM
   
 • ارزیابی سلامت ، برنامه های مرتبط با آن برای کمک به ارتقا ی مداخلات سلامت

    

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر