رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:02:45 PM 1399 / 09 / 11
 


     اپیدمیولوژی بالینی
 
             

    دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان       

 

   اهداف :

  • هدایت تحقیقات در مورد ماهیت ، پیشگیری ، مدیریت و کنترل مشکلات مرتبط با سلامت
  • پیشنهاد ، طراحی ، سازمان دهی و اجرای طرحهای کار آزمایی بالینی نوآورانه
  • کمک به ترجمان و انتقال دانش برای گروههای هدف
  • کمک به تهیه مستندات مرتبط با سلامت برای سیاست گزاران
  • ارتقا ی ابعاد و حوزه های مختلف اصول و افزایش کاربرد پزشکی مبتنی بر شواهد EBM
  • ارزیابی سلامت ، برنامه های مرتبط با آن برای کمک به ارتقا ی مداخلات سلامت

    

    برنامه ها و سمینارها  :    

  • کنفرانس ادواری روش شناسی در تحقیقات بالینی و پزشکی مبتنی بر شواهد

     
       -  برنامه

                       مجریان -      

دکترمجتبی صحت

 سید علیرضا مروجی

دکتر حمید گیلانی
 

   - مقالات مرتبط :

جلسه اول با عنوان .....

جلسه دوم با عنوان

-  مستندات آموزشی دوره

جلسه اول با عنوان .....

جلسه دوم با عنوان

-  نظرات :

 

 اخبار :

 

 

عناوین تحقیقات بالینی در دست اجرا:

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر