رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:31:11 PM 1398 / 03 / 28
 گزارش عملکرد گروه پزشکی اجتماعی
 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

 گزارش عملکرد سالیانه در سال 1394

 گزارش عملکرد سالیانه در سال 1393

گزارش عملکرد سالیانه در سال 1392

گزارش عملکرد سالیانه در سال 1391 


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر