رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:11:17 PM 1398 / 04 / 06
 

 

لینکهای مفید
  

     انجمن پزشکی اجتماعی                                    www.icpma.ir
 

     WHOدر ایران                                        www.emro.who.int/iran

     
وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی    www.behdasht.gov.ir

     
مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها                                      www.cdc.gov
 

      سازمان بهداشت جهانی                                          www.who.int/en  

   

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر