رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:23:03 AM 1398 / 04 / 04
 
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 32 - صفحه 1 از 4   ::: صفحه جاری :   1  -  2  -  3  -  4

 

با سلام

دانشجویان میتوانند با مراجعه به سایت و گروه آموزشی مورد نظرازسرفصل دروس خود مطلع شوند.


1393 / 05 / 22 

 

با سلام

دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنان به تائید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد میتوانند حداکثر از 1 نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.


1393 / 05 / 22 

 

با سلام

تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ؛ حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی ه نیم سال برای هر یک از مراحل پیش بالینی و حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیم سال برای هر یک از مراحل پیش بالینی و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش برای هر یک از مراحل بالینی , توسط دانشجو به اداره دانشگاه تسلیم شود. 


1393 / 05 / 22 

 

با سلام

بله ,  دانشجو پس از گذراندن یک نیم سال تحصیلی میتواند در طول مراحل پیش بالینی پزکی حداکثر 2نیم سال تحصیلی متوالی یا متناوب ودر هریک ا ز مراحل بالینی حداکثر تا سقف 6ماه متوالی با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید و عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی به عهده خود دانشجو می باشد.


1393 / 05 / 22 

 

با سلام

حذف این دروس بنا به تشخیص شورای اموزشی دانشگاه بوده و در صورتی که دانشجو قادر به تحصیل در آن نیم سال نباشد ان نیم سال برای او مرخصی تحصیلی محسوب میشود. البته محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز سال تحصیلی دانشجو بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است


1393 / 05 / 20 

 

با سلام

دانشجو در هر نیم سال تحصیلی میتواند تا دو هفته پس از شروع نیمسال حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف و دو درس دیگر را بگیردیا دودرس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید مشروط بر آنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی بیشتر از 20واحد نشود.


1393 / 05 / 20 

 

با سلام

خیر قابل قبول نبوده و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد, بصورت مشروط خواهد بودو حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در ان نیمسال را نداردمگر به دلایل خاصی که انجام این امر برعهده شورای آموزشی دانشگاه می باشد.


1393 / 05 / 20 

 

با سلام

خیر . امکان پذیر نمی باشد


1393 / 05 / 20 

 

با سلام

در صورتیکه میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد میتواند با نظر استاد مشاور و موافقت دانشکده در نیمسال بعدی حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب تماید.


1393 / 05 / 20 

 

با سلام

حداکثر دوره مجاز 10 سال است که 5 سال اول به طی مراحل اول و دوم آموزش پزشکی و 5 سال باقیمانده به طی مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد.


1393 / 05 / 20 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال:
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر