رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:48:35 AM 1398 / 06 / 02
 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


لیست و سرفصل دروس پزشکی
 


 


 لیست دروس پزشکی عمومی در مقاطع :
 

 علوم پایه


فیزیوپاتولوژی
 

کارآموزی

کارورزی
 

 سرفصل دروس پزشکی عمومی(سال64)

سرفصل دروس پزشکی عمومی (سال 96)

سند توانمندی های دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی

                   
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر