رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:39:22 PM 1400 / 03 / 24
 

 

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خدمات قابل ارایه پورتالتاریخچه دانشکده , اهداف و رسالت دانشکده

معرفی مدیریت دانشکده

معرفی گروههای آموزشی علوم پایه وبالینی دانشکده

معرفی دفتر توسعه آموزش پزشکی

معرفی واحد مهارتهای بالینی دانشکده

لیست برنامه های پزشکی در مقاطع علوم پایه استاجری و اینترنی

آیین نامه های آموزشی رشته های پزشکی , تغذیه و کارشناسی ارشد

دستورالعمل و قوانین و مقررات پزشکی عمومی

قوانین ومقررات کار آموزی و کارورزی

آزمونهای جامع علوم پایه پیش کارورزی و صلاحیت بالینی

مقررات و مصوبات پژوهشی, فرم ها و واحد پاین نامه ها و طرح های تحقیقاتی

دبیرخانه ارتقا , فراین و آیین نامه هاو جداول ارتقا

شوراهای آموزشی, پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

اساتید مشاور

منابع الکترونیکی پزشکی و پایگاه اطلاعاتی فارسی

امور اداری دانشکده

دستورالعمل آموزشی , صورتجلسات ,سامانه آموزش کارکنان و ....

چارت سازمانی دانشکده

انتخاب واحد اینترنتی , تقویم دانشگاهی و برنامه کلاسهای رشته های موجود در دانشکده

کد دروس, برنامه های امتحانی و اطلاعیه های آموزشی  

فرم های انتقالی و مهمانی

کد دروس و برنامه های کلاس ها و امتحانات دوره فیزیو پاتولوژی

برنامه مقاطع کارآموزی و کارورزی

آیین نامه های آموزشی,

سامانه انتخاب دانشجوی نمونه

                

مسئول پورتال دانشکده پزشکی : آزاده ظهیری

•تماس با دانشکده پزشکی

•نمابر دانشکده: 55551112 - 031

•شماره تماس داخلی: 25-5550021 - 0361

•آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده پزشکی

•آدرس پست الکترونیکی: medicine_at_kaums.ac.ir
 

لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با مسئول پورتال ( داخلی553 ) در میان بگذارید.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر