رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:07:30 PM 1398 / 12 / 03
 دانشگاه علوم پزشکی کاشان


دانشکده پزشکی از نگاه آمار

 

اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی

 

ردیف

وضعیت استخدام

             تعداد

1

رسمی

70 نفر

2

پیمانی

25نفر

3

تعهدات قانونی

31 نفر

4

مشمول ماده یک

3 نفر

 

 

 فضاهای فیزیکی دانشکده 
 

فضای فیزیکی دانشکده تعداد
کلاس26 تا50 نفر 8
کلاس 100نفر به بالا 3
امفی تئاتر و سالن اجتماعات 1
ازمایشگاه 12
کتابخانه 1
سالن مطالعه 1
 

 

 

 مشخصات مدیرواعضاء گروه های آموزشی علوم بالینی وعلوم پایه دانشکده پزشکی
 

 

ردیف

نام گروه آموزشی

مشخصات مدیر گروه

 

رتبه دانشگاهی اعضاء گروه

تعداد

اعضاء

نام و نام خانوادگی

مرتبه دانشگاهی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

1

چشم پزشکی

دکتر داوود آقادوست

استاد

 1

 

3

 

4

2

گوش و حلق و بینی

دکتر احمد یگانه مقدم

دانشیار

 

 1

1

 

2

3

اعصاب و روان

دکتر افشین احمدوند

دانشیار

 

 2

3

 

5

4

زنان و زایمان

دکتر منصوره صمیمی

دانشیار

 

5

1

 

6

5

بیهوشی

دکترمحمدرضا فاضل

دانشیار

 

1

5

 

6

6

عفونی

دکتر حسن افضلی

استاد

 1

2

2

 

5

7

اطفال

دکتر محمدرضا شریف

دانشیار

1

4

6

 

11

8

جراحی عمومی

دکتر عبدالحسین داوودآبادی

دانشیار

 

1

5

 

6

9
جراحی اختصاصی
 
دکترغلامرضا خسروی استادیار  1   13   14

10

رادیولوژی

دکتر یاسر حمیدیان

استادیار

 

 1

3

 

4

11

داخلی

دکتر زهرا چیت سازیان

استادیار

1

1

11

 

13

12 قلب
 
دکتر فریبا رایگان دانشیار   5   6
 13
مغز و اعصاب
 
دکتر سید علی مسعود استاد 1  1 2   4
14  پوست
 
دکتر محمدرضا معیری استادیار     2   2

15

فیزیولوژی

دکتر اژدر حیدری

دانشیار

 1

2

2

1

6

16 فارماکولوژی دکتر اعظم مصداقی نیا

دانشیار

  2 1   3

17

پاتولوژی

دکتر طاهره خامه چیان

دانشیار

3

1

 

5

18

بیوشیمی

دکتر فرشته بهمنی

استادیار

 

1

3

 

4

19

انگل شناسی

دکتر محسن اربابی

دانشیار

3

2

 

6

20

میکروب شناسی

دکتر رضوان منیری

استاد

2

1

2

 

5

21

پزشکی اجتماعی

دکتر مجتبی صحت

استادیار

 

 1

1

 1

3

22

عمومی

آقای جعفر عسگری

مربی

 

 

 

2

2

23

معارف

دکتر حبیب اله یوسفی

استادیار

 

 

 1

1

2

24

آناتومی

دکتر محمد علی اطلسی

دانشیار

 1

3

1

 

5

25
تغذیه
 
             دکتر محسن تقی زاده دانشیار   1 4   5
26
روانشناسی بالینی
 
دکتر عبداله امیدی دانشیار   1 1        2

جمع

12

38

81

5

136

 


 تعداد کارکنان شاغل در دانشکده

 

نوع استخدام تعداد
رسمی 17
پیمانی 2
قرارداد تبصره 3 10
طرحی 3
قرارداد تبصره4  20 تعداد پذیرش دانشجو از سالهای 1365تا1393
 

 
1365 118
1366 104
1367 70
1368 56
1369 56
1370 67
1371 60
1372 52
1373 53
1374 54
1375 57
1376 46
1377 52
1378 48
1379 38
1380 33
1381 37
1382 38
1383 35
1384 51
1385 64
1386 64
1387 65
1388 74
1389 75
1390  96
1391 104
1392 65
1393 78
1394 93
1395 96 تعداد دانشجویان به تفکیک دوره های آموزشی در سال 1395

تعداد دانشجویان مقطع علوم پایه  :  265 نفر

تعداد دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی  :  72 نفر

تعداد دانشجویان مقطع بالینی (کارآموز)  :  135 نفر

تعداد دانشجویان مقطع بالینی (کارورز)  :  110 نفر

 
تاریخ بروز رسانی: 17/10/95 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر