رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:00:46 AM 1398 / 04 / 04
 


 

دوره تحصیلات تکمیلی گروه روانشناسی بالینی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 
کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی بالینی


برنامه دروس        
              


پایان نامه های دانشجویی                                                                                  

ردیف


نام و نام خانوادگی


عنوان پایان نامه


اساتید راهنماقبولی درمقطع دکترا

1

رضا یزدانی مهر

اثر بخشی رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی بر افسردگی ، اضطراب و کیفیت زندگی در زنان باردار
 

دکتر عبداله امیدی

 

        2   جواد مومنی

مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شاختی رفتاری بر خشم، استرس ادراک شده و کیفیت زندگی بیماران قلبی عروقی

 

دکتر عبداله امیدی

 
               

تاریخ بروزرسانی: 26/10/95
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر