رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:58:54 AM 1398 / 04 / 04
 

 

دوره تحصیلات تکمیلی گروه بیوشیمی بالینی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


  کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی بالینی

پایان نامه های کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما

قبولی درمقطع دکترا


 

پریسا گلریز خاتمی

 

بررسی تاثیر ویتامین Eبر محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته، فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران نفروپاتی دیابتی 

دکتر آقا داوود - دکتر علیرضا شریف

 

2 وجیهه  نجفی

بررسی اثر یوبی کینون بر وضعیت التهاب و استرس اکسیداتیو در مبتلایان به دیابت تیپ 2 با عارضه کرونر قلبی

 

دکتر میر هاشمی- دکتر عاصمی - دکتر رایگان  
3 فائزه رحیمی مفرد

بررسی اثر مکمل یاری اسید چرب امگا-3 بر مارکرهای التهابی و محصولات نهایی گلیکاسیون در بیماران نفروپاتی دیابتی

 

دکتر میر هاشمی- دکتر عاصمی - دکتر سلیمانی  

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر