رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:37:46 PM 1399 / 03 / 17
 

 

ارتقاءعلمی

سال 1390

 

برگزیده 30 سال

سلامت 1387

 پژوهشگرموفق

1383 سال

پژوهشگرموفق

سال 1379

 
 
 
   
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر