رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:18:56 AM 1398 / 06 / 27
 

 

ارتقاءعلمی

سال 1390

 

برگزیده 30 سال

سلامت 1387

 پژوهشگرموفق

1383 سال

پژوهشگرموفق

سال 1379

 
 
 
   
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر