رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:14:06 PM 1397 / 03 / 05
 


  لیست دروس گروه زبان


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


                                                     

English Language Department Educational Year First Half 96-97.pdf


http://medicine.kaums.ac.ir//UploadedFiles/asgari/English language Department Educational Year The Scond Half 96.97.pdf
      
 

                 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر