رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:09:06 AM 1397 / 04 / 03
 

 

اخبار و اطلاعیه ها گروه پزشکی اجتماعی
 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

سمینار آمار کاربردی در پژوهش ها و نگارش مقالات

- در راستای برگزاری سمینار های آموزشی دانشکده پزشکی، سمیناری تحت عنوان" آمار کاربردی در پژوهش ها و نگارش مقالات",  مورخ 23/12/95 در تالار طبیب توسط گروه پزشکی اجتماعی برگزار گردید . در این کارگاه در خصوص اشکالات شایع در توصیف متغیر های پارامتریک و نا پارامتریک, تست های آماری کاربردی در تحلیل داده ها بر اساس تحلیل مقالات مجله فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد.

 

کارگاه آموزش طب مبتنی بر شواهد

کارگاه آموزش طب مبتنی بر شواهد در تاریخ 13/11/95 و 14/11/95 با حضور 30 نفر از شرکت کنندگان در حوزه های پزشکی و پرستاری در سالن دکتر محمد قریب دانشکده پزشکی برگزار گردید. روند آموزش در کارگاه به صورت ارائه مباحث تئوری و انجام تمرینات به صورت تیمی و به شکل عملی صورت گرفت.

شرکت کنندگان با تنظیم سوالات بالینی بر اساس سناریوی بالینی آشنا شده و با مشخص نمودن اجزای سوال بالینی (PICO) در مورد نحوه جستجوی منابع الکترونیک آموزش دیده وبا ارزیابی مقالات و نحوه استخراج اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات بالینی آشنا شدند.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر