رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:27:55 PM 1398 / 06 / 02
 

 

اخبار و اطلاعیه ها گروه پزشکی اجتماعی
 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

جلسه ارائه گزارش روستا برگزار شد

جلسه ارائه گزارش روستا ، با حضور معاون بهداشتی، کارشناسان مسئول حوزه بهداشت و کارشناس گروه پزشکی اجتماعی روز چهارشنبه  مورخ 24/5/97 بعد از پایان دوره 10 روزه کارورزی در فیلد روستایی در معاونت بهداشتی برگزار گردید.

مدیر گروه پزشکی اجتماعی با اشاره به اینکه در این جلسه ارزیابی های کارورزان از وضعیت نظام سلامت مراکز روستایی به تفکیک شاخص های سلامت ارائه شد اظهار داشت:  پس از بررسی های لازم مشکلات تجزیه و تحلیل و برای ان ها راه حل و راهکار کاربردی پیشنهاد شد.

دکتر مجتبی صحت سامانه سیب،عملکرد پرسنل و فرایندهای سلامت خصوصا در زمینه بهداشت محیط را ز جمله مهمترین مشکلات مورد بحث برشمرد.

وی ادامه داد: با  نظر حاضرین در جلسه راهکارهای نهایی جهت رفع مشکلات  استخراج و مقرر شد در اسرع وقت اجرایی گردد.

دکتر صحت، شنیده شدن عملکرد دانشجویان به صورت جدی از سوی مسئولین، تمرین مهارت ارزیابی و اصلاح مشکلات سلامت، تجربه جایگاه مدیریت و ارزیابی کننده نظام سلامت به صورت مستقل، تجربه فعالیت در حوزه بهداشت به صورت گروهی  و .... را مهمترین مزایای اجرای این برنامه در محل معاونت بهداشتی از نظر دانشجویان عنوان کرد.

 

آموخته های دوره کارورزی در عرصه روستایی به تفکیک مراکز روستایی :

مرکز برزک

کار با سامانه سیب

تجربه کار گروهی ( برگزاری جلسه در مورد تب مالت)

کسب تجربه طبابت و آمادگی برای کار بعد از فارغ التحصیلی

مرکز مشکات

آشنایی با نظام ارجاع
نحوه مبارزه با سالک
آشنایی با اجزای مختلف سیسم سلامت

مرکز نیاسر

آموزش تعامل با مردم خصوصا سفیران سلامت
مسئولیت پذیری و مواجهه با موقعیت شغلی واقعی در آینده

مرکز ازوار

نسخه نویسی
 برخورد با بیمار
ارتباط با پرسنل و مردم
آمارگیری و کار با سامانننههه سیب
آشنایی با سبک زندگی جامعه روستایی

مرکز قهرود

نسخه نویسی
 کار با سامانه سیب
 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر