رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:29:02 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 10 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر علی ملکی ادیب...

1397 / 08 / 28 -9:58


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی رادیولوژی

1397 / 08 / 28 -9:55


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی پژوهشی
دفاع از پایان نامه آقای دکترمجید نجاتی...

1397 / 08 / 28 -9:51


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا کبریتی...

1397 / 08 / 26 -12:42


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سیما وطنخواه...

1397 / 08 / 22 -10:59


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید احمد رضا سجودی...

1397 / 08 / 19 -12:29


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه آقای صادق مرادی...

1397 / 08 / 14 -15:19


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دفاع از پایان نامه آقای سعید اردستانی...

1397 / 08 / 12 -13:47


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه خانم لیلا گلفام...

1397 / 08 / 09 -10:45


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حسن عیسایی...

1397 / 08 / 06 -13:1

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر