رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:36:18 AM 1397 / 04 / 30
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 10 از 41   تعداد اخبار اين گروه خبري: 401
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر سید محمدرضا علوی

1396 / 07 / 10 -14:42


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر سید محمدرضا علوی

1396 / 07 / 10 -14:42


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر اسماء رضایی نیاسر

1396 / 07 / 10 -11:8


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی دکتر محمد کرمی

1396 / 07 / 03 -16:26


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکترسیدمحمد جواد سکوت

1396 / 06 / 28 -15:11


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر شهاب الدین امیر شاه کرمی

1396 / 06 / 28 -15:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر فهیمه نطقی

1396 / 06 / 28 -15:0


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح آقای حامد نجاران

1396 / 06 / 27 -14:12


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر حسین کرداریان نجف آبادی

1396 / 06 / 27 -14:2


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر مریم حسنیان بادی

1396 / 06 / 27 -13:52

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر