رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:49:15 AM 1396 / 11 / 03
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 9 از 35   تعداد اخبار اين گروه خبري: 341
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای مهرداد سی منی

1395 / 04 / 12 -13:15


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمد تقی زاده رزیدنت محترم نورولوژی

1395 / 04 / 06 -12:29


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای رضا یزدانی مهر

1395 / 04 / 06 -12:21


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه قریشی رزیدنت محترم نورولوژی

1395 / 04 / 06 -12:8


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباس داشگر رزیدنت محترم اطفال

1395 / 04 / 06 -12:2


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر رامین ناصر طاهری رزیدنت محترم بیهوشی

1395 / 03 / 27 -9:43


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احسان شفیعی راد رزیدنت محترم بیهوشی

1395 / 03 / 19 -8:34


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه اقای دکتر امیرحسین منتظررزیدنت محترم بیهوشی

1395 / 03 / 19 -8:26


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم پریسا گلریز خاتمی

1395 / 03 / 18 -8:59


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر اصغر قیطاسی رزیدنت محترم کودکان

1395 / 03 / 08 -9:55

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر