رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:54:19 PM 1398 / 08 / 23
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 9 از 54   تعداد اخبار اين گروه خبري: 532
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سیما وطنخواه...

1397 / 08 / 22 -10:59


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید احمد رضا سجودی...

1397 / 08 / 19 -12:29


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه آقای صادق مرادی...

1397 / 08 / 14 -15:19


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دفاع از پایان نامه آقای سعید اردستانی...

1397 / 08 / 12 -13:47


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه خانم لیلا گلفام...

1397 / 08 / 09 -10:45


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حسن عیسایی...

1397 / 08 / 06 -13:1


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا هوشیار...

1397 / 08 / 05 -10:1


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهه کریمی...

1397 / 07 / 29 -14:18


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم مریم کاظمی ...

1397 / 07 / 29 -14:16


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا شیاسی...

1397 / 07 / 23 -10:41

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر