رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:07:10 PM 1397 / 03 / 05
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 8 از 39   تعداد اخبار اين گروه خبري: 389
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه خانم طاهره گلناری

1396 / 08 / 09 -13:4


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر سید مرتضی مرتضوی

1396 / 08 / 06 -13:15


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر فاطمه وشائی

1396 / 08 / 03 -11:47


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه دکترای خانم دکتر سیما صفایی رزیدنت محترم اطفال

1396 / 08 / 01 -11:6


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر سمیرا خلیلی

1396 / 07 / 26 -14:31


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر امیر حسن فرخ زاد

1396 / 07 / 24 -15:11


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر مژگان غضنفری مجرد

1396 / 07 / 15 -13:52


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر رضا زادبود

1396 / 07 / 12 -13:48


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر سید محمدرضا علوی

1396 / 07 / 10 -14:42


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر سید محمدرضا علوی

1396 / 07 / 10 -14:42

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر