رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:28:24 AM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 8 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم نسرین شیری ...

1397 / 12 / 15 -11:20


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی زنان و زایمان
دفاع از پایان نامه خانم دکتر آیدا پناهنده...

1397 / 12 / 15 -11:17


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب
دفاع از پایان نامه خانم دکتر محبوبه حق شناس...

1397 / 12 / 15 -8:40


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی زنان و زایمان
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه نادری صفا...

1397 / 12 / 13 -15:23


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی کودکان
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فرزانه حسنی...

1397 / 12 / 12 -11:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای علیرضا لطیفی...

1397 / 11 / 29 -14:31


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه خانم خاطره خوارزمی...

1397 / 11 / 27 -15:44


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فائزه سرپله...

1397 / 11 / 24 -15:19


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر لیلا مسگری...

1397 / 11 / 16 -15:15


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی
دفاع از پایان نامه خانم عاطفه غفاری ...

1397 / 11 / 14 -10:31

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر