رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:46:24 AM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 7 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم دهقانی...

1398 / 01 / 17 -12:55


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امیرحسین مهدی کاغذی...

1397 / 12 / 26 -12:45


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم فهیمه نصیری...

1397 / 12 / 21 -11:20


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم آفرینی بادی...

1397 / 12 / 21 -11:15


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیرا جهانی...

1397 / 12 / 21 -11:13


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه شعبان زاده...

1397 / 12 / 21 -11:5


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمیدرضا آبرحیمی...

1397 / 12 / 20 -14:54


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی داخلی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم مدنی...

1397 / 12 / 20 -14:52


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم راضیه سلامی شهید...

1397 / 12 / 19 -12:43


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر رویا حسین زاده سن سنی...

1397 / 12 / 18 -8:38

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر