رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:57:33 PM 1397 / 03 / 06
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 7 از 39   تعداد اخبار اين گروه خبري: 389
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ساره سکوت آرانی

1396 / 09 / 07 -12:42


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شبنم گودرزی

1396 / 09 / 07 -12:39


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکتر فربد طالبیان

1396 / 09 / 04 -14:25


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی سلولی مولکولی
دفاع از پایان نامه دکتر حامد حداد کاشانی

1396 / 09 / 01 -14:13


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر راضیه جملی

1396 / 08 / 30 -13:42


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای آقای دکترعلی محمد سرچمی

1396 / 08 / 30 -13:30


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکتر سید پیمان خامه چی

1396 / 08 / 30 -13:1


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی دکتر امیر زاویه

1396 / 08 / 23 -11:54


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نادر مرندی

1396 / 08 / 16 -13:21


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان چوبینی

1396 / 08 / 15 -14:26

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر