رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:49:37 AM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 53 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مهدمصطفی حاج رضایی

1393 / 02 / 27 -8:43


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امیر حسین خورشیدی

1393 / 02 / 27 -8:34


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر علی ایروانی دستیار محترم گروه بیهوشی

1393 / 02 / 15 -9:52


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سارا حاج نوروزی

1393 / 02 / 14 -11:17


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شیرین وفایی دستیار محترم گروه اطفال

1393 / 02 / 14 -9:28


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم امیدواری

1393 / 02 / 09 -12:25


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر معصومه صابری

1393 / 02 / 07 -9:36


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم معصومه دهقان شیبانی

1393 / 02 / 02 -9:4


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم عطیه سادات معینی دستیار محترم گروه اطفال

1393 / 01 / 26 -8:25


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فرزانه امینی

1392 / 12 / 26 -8:54

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر