رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:11:26 AM 1398 / 06 / 27
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 52 از 52   تعداد اخبار اين گروه خبري: 518
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  

دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر منیر جان زمینی دستیار محترم گروه جراحی

1392 / 11 / 14 -9:3


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم شهر بانو کشاورز

1392 / 11 / 05 -11:58


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم شیما افراسیابی

1392 / 11 / 05 -8:6


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای احسان مغانلو

1392 / 10 / 30 -11:33


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم فروغ نعمتی بیدگلی

1392 / 10 / 30 -9:14


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم فاطمه قاسمی

1392 / 10 / 01 -9:7


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه مظاهری تهرانی

1392 / 09 / 28 -8:58


دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه آقای دکتر رضا ادب آوازه دستیار محترم گروه داخلی

1392 / 09 / 24 -13:45

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر