رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:02:55 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 52 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا زهاوی

1393 / 03 / 03 -10:30


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نفیسه اسماعیلی طاهری

1393 / 03 / 03 -10:22


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر راحیل مهدوی

1393 / 03 / 03 -8:30


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه ذوقی دستیار محترم گروه رادیولوژی

1393 / 02 / 28 -13:51


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر آرزو عابدینی دستیار محترم گروه رادیولوژی

1393 / 02 / 28 -13:43


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر رویا بهرامی دستیار محترم گروه بیهوشی

1393 / 02 / 27 -9:38


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم زهره فخریه کاشان

1393 / 02 / 27 -9:54


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ساناز مجد نصیری دستیار محترم گروه بیهوشی

1393 / 02 / 27 -9:47


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید پیمان انصاری دستیار محترم گروه رادیولوژی

1393 / 02 / 27 -9:26


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فهیمه فرهانیان

1393 / 02 / 27 -9:20

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر