رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:49:52 AM 1398 / 06 / 29
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 51 از 52   تعداد اخبار اين گروه خبري: 518
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  

دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم عطیه سادات معینی دستیار محترم گروه اطفال

1393 / 01 / 26 -8:25


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فرزانه امینی

1392 / 12 / 26 -8:54


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مسعود رنگرز دستیار محترم گروه اطفال

1392 / 12 / 26 -8:48


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم حمیدی شاد

1392 / 12 / 25 -12:5


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر طیبه قاسمی

1392 / 12 / 25 -11:58


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مهدی بهنام پور

1392 / 12 / 25 -11:48


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شیرین السادات منتظر

1392 / 12 / 15 -10:49


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر کتانه خاموشی دستیار محترم گروه عفونی

1392 / 12 / 14 -10:11


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شیرین شفایی

1392 / 11 / 19 -14:12


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر نبی اله حیدریان دستیار محترم گروه بیهوشی

1392 / 11 / 19 -14:1

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر