رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:20:25 AM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 51 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم آانا امیری

1393 / 04 / 02 -8:54


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پریسا رضازاده

1393 / 03 / 27 -11:20


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم توسلی

1393 / 03 / 26 -8:0


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سینا پاکزاد

1393 / 03 / 24 -13:51


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر منا نبوتی

1393 / 03 / 19 -13:40


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نرگس غلامپور دستیار محترم گروه روانپزشکی

1393 / 03 / 12 -12:10


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه اقای دکتر وحید کاشانی تبار

1393 / 03 / 12 -9:57


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه ربیعی

1393 / 03 / 11 -9:49


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سارا مسعودی

1393 / 03 / 11 -9:42


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سید فاطمه مهرزاد دستیار محترم گروه روانپزشکی

1393 / 03 / 04 -11:29

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر