رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:49:35 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 6 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شقایق دانش پور...

1398 / 02 / 07 -11:43


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم طاهری...

1398 / 02 / 02 -9:49


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی جراحی عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ندا خلیلی...

1398 / 02 / 02 -9:22


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی عفونی
دفاع از پایان نامه آقای دکتراحمد نجفی...

1398 / 01 / 31 -9:8


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

1398 / 01 / 26 -13:41


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سجاد ساکی پور...

1398 / 01 / 26 -13:40


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی زنان و زایمان
دفاع از پایان نامه خانم دکتر لهام کاوسیان...

1398 / 01 / 26 -9:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مینا قربانی...

1398 / 01 / 24 -15:42


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح
دفاع از پایان نامه خانم پری ناز براهیمی ...

1398 / 01 / 20 -13:31


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی
دفاع از پایان نامه خانم میترا امیدی...

1398 / 01 / 17 -13:9

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر