رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:07:58 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 50 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباسعلی نارنجکار

1393 / 06 / 02 -8:37


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید محمد معینی طبا زواره

1393 / 05 / 26 -8:49


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر آتوسا مهران نیا

1393 / 05 / 26 -8:36


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حامد پهلوانی

1393 / 04 / 08 -12:24


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر عاصفه فرخ زاد دستیار محترم گروه عفونی

1393 / 04 / 08 -8:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه کمالی

1393 / 04 / 04 -11:1


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر منا معتمدی

1393 / 04 / 04 -10:55


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر پدرام صداقت

1393 / 04 / 04 -8:32


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر منصوره خدایاری نایینی

1393 / 04 / 04 -8:26


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نسرین سنایی نسب

1393 / 04 / 02 -9:11

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر