رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:08:52 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 49 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مائده معمار

1393 / 06 / 29 -12:34


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم مهران کمانی

1393 / 06 / 29 -12:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترسمانه محق

1393 / 06 / 24 -9:50


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر لیلا بهادری زاده

1393 / 06 / 17 -8:14


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم مدنی

1393 / 06 / 16 -11:36


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه اقای دکتر محسن توفیقی

1393 / 06 / 11 -11:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مائده نجفی زاده

1393 / 06 / 09 -13:30


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترفیروزه عبدلی

1393 / 06 / 05 -8:45


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ندا نصری

1393 / 06 / 02 -9:1


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانمدکتر فریبا جعفری

1393 / 06 / 02 -8:45

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر