رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:11:49 PM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 48 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای امیر مسعود حاجی عسگری

1393 / 07 / 27 -13:58


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر طیبه احترام

1393 / 07 / 19 -8:57


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم سمتنه سادات علوی

1393 / 07 / 16 -11:37


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم الهام مهدوی

1393 / 07 / 10 -9:58


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید محمد سجاد سجادیان

1393 / 07 / 09 -10:50


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر محبوبه اصغری

1393 / 07 / 05 -13:15


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم فاطمه خدایی

1393 / 06 / 30 -10:59


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر راضیه رستگار دستیار محترم گروه عفونی

1393 / 06 / 30 -10:50


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شایسته سادات خلیفه سلطانی

1393 / 06 / 29 -12:48


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ساره صهبا

1393 / 06 / 29 -12:41

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر