رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:32:03 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 46 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سعید مدنی دستیار محترم گروه جراحی

1393 / 11 / 11 -9:20


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر آسیه جاودانی

1393 / 11 / 11 -9:16


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر بردیا بهرامی

1393 / 11 / 11 -9:4


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم ساره باقری

1393 / 11 / 06 -8:12


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم احسانه شمس احراری

1393 / 10 / 30 -10:0


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم مونا اسماعیل زاده

1393 / 10 / 30 -9:47


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم نرگس سهیلی پور

1393 / 10 / 11 -8:12


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه ایزدی

1393 / 09 / 26 -12:39


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید بهروز مسعودی

1393 / 09 / 08 -13:15


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پرستو کریمی

1393 / 09 / 04 -8:28

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر