رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:28:38 AM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 45 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر رضا اسفندیاری دستیار محترم گروه رادیولوژی

1393 / 12 / 06 -11:19


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم یاوری دستیار محترم گروه داخلی

1393 / 12 / 05 -8:45


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم نسیم علیپور

1393 / 12 / 03 -10:56


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم ندا اسکندری

1393 / 11 / 29 -10:29


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای میثم حسنی مقدم

1393 / 11 / 29 -9:34


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم فرشته جوکار

1393 / 11 / 29 -9:0


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر آذین غفاری دستیار محترم گروه داخلی

1393 / 11 / 15 -9:33


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای علی عباسی

1393 / 11 / 15 -9:23


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم آرزو سعیدی دستیار محترم گروه زنان

1393 / 11 / 11 -9:38


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم الهه اربابی

1393 / 11 / 11 -9:29

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر