رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:49:30 AM 1398 / 06 / 29
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 44 از 52   تعداد اخبار اين گروه خبري: 518
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید بهروز مسعودی

1393 / 09 / 08 -13:15


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پرستو کریمی

1393 / 09 / 04 -8:28


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سارا احمدی

1393 / 09 / 02 -9:14


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتربهزاد صادقی

1393 / 08 / 26 -13:33


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پریسا شمس

1393 / 08 / 19 -13:37


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر محبوبه طلاکوب

1393 / 08 / 17 -13:28


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مهدیه اسلامی اردکانی

1393 / 08 / 10 -11:46


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمد حیدری

1393 / 08 / 05 -13:2


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا باطنی

1393 / 07 / 30 -7:37


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمدرضا جعفری دستیار محترم گروه رادیولوژی

1393 / 07 / 29 -9:34

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر