رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:05:49 PM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 43 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امید روستایی دستیار محترم گروه بپاتولوژی

1394 / 01 / 25 -11:16


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای حسن خرمیان

1394 / 01 / 25 -11:8


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر شهاب باقرزاده شهیدی دستیار محترم گروه روانپزشکی

1394 / 01 / 19 -8:59


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمدرضا چاهی چی دستیار محترم گروه بیوشی

1394 / 01 / 19 -8:52


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امیر حسین کلانتر

1394 / 01 / 19 -8:41


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نرجس سادات کدخدایی

1393 / 12 / 24 -11:22


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محسن نیکزاد

1393 / 12 / 24 -11:14


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نسیم ولی زاده دستیار محترم گروه بیهوشی

1393 / 12 / 21 -10:21


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سیده کوثر حسینی المدنی دستیار محترم گروه زنان و زایمان

1393 / 12 / 21 -10:12


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای ابوطالب تمتاجی

1393 / 12 / 19 -9:56

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر