رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:46:26 AM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 42 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محسن طاهری راد

1394 / 02 / 10 -9:8


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمدرضا کوثری

1394 / 02 / 08 -9:53


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مونا کاشی علی آبادی دستیار محترم گروه زنان

1394 / 02 / 08 -9:45


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهه کاوه

1394 / 02 / 08 -9:38


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمدرضا جان نثار قمصری

1394 / 02 / 02 -10:55


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمیدرضا نصیری دستیار محترم گروه داخلی

1394 / 01 / 30 -11:23


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امیر گیسویی دستیار محترم گروه داخلی

1394 / 01 / 30 -11:14


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سحر شیرازی

1394 / 01 / 30 -11:4


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ریحانه فقیهی

1394 / 01 / 27 -11:29


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا ثابت نژاد دستیار محترم گروه روانپزشکی

1394 / 01 / 27 -11:18

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر