رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:24:20 PM 1398 / 07 / 23
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 42 از 53   تعداد اخبار اين گروه خبري: 523
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  

دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر گلبهاره صرامی دستیار محترم گروه کودکان

1393 / 12 / 14 -10:43


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم نسترن افسرده

1393 / 12 / 12 -12:18


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مهدی علیزاده دستیار محترم گروه جراحی عمومی

1393 / 12 / 12 -12:10


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمید پوروالی دستیار محترم گروه جراحی عمومی

1393 / 12 / 10 -9:11


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مسیح جهانبخش دستیار محترم گروه جراحی عمومی

1393 / 12 / 10 -9:3


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکترمژده بهادرزاده دستیار محترم گروه جراحی

1393 / 12 / 10 -9:27


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر منصوره اسلامی مغانی

1393 / 12 / 10 -9:16


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر رضا اسفندیاری دستیار محترم گروه رادیولوژی

1393 / 12 / 06 -11:19


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم یاوری دستیار محترم گروه داخلی

1393 / 12 / 05 -8:45


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم نسیم علیپور

1393 / 12 / 03 -10:56

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر