رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:25:35 AM 1396 / 08 / 30
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 5 از 33   تعداد اخبار اين گروه خبري: 322
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکترحمیدرضا پیری رزیدنت محترم جراحی

1396 / 02 / 04 -8:25


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکترمحمد حسین تلک آبادی رزیدنت محترم داخلی

1396 / 01 / 31 -10:58


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکترحمیدرضا گلکار رزیدنت محترم داخلی

1396 / 01 / 31 -10:51


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترثنا محسنی

1396 / 01 / 26 -11:10


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکترسمانه محمودی رزیدنت محترم زنان

1396 / 01 / 26 -10:53


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکترسمیه پولاد چنگ رزیدنت محترم رادیولوژی

1395 / 12 / 21 -9:49


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترساره شهرامی فر

1395 / 12 / 17 -9:36


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترخدیجه طباطبایی لطفی

1395 / 12 / 17 -9:28


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترنیلوفر سادات خادمی

1395 / 12 / 17 -9:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فضه رضوی

1395 / 12 / 16 -9:39

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر