رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:13:04 AM 1396 / 06 / 29
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 5 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 307
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم الهام شفیعی

1395 / 11 / 06 -13:15


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم طیبه زمانی

1395 / 11 / 06 -11:28


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم شهر بانو غفاری نسب

1395 / 06 / 23 -8:9


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سعید روحانی

1395 / 05 / 16 -9:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمیدرضا بشری

1395 / 05 / 04 -12:47


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فریفته اصفهانیان

1395 / 04 / 12 -13:23


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای مهرداد سی منی

1395 / 04 / 12 -13:15


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمد تقی زاده رزیدنت محترم نورولوژی

1395 / 04 / 06 -12:29


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای رضا یزدانی مهر

1395 / 04 / 06 -12:21


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه قریشی رزیدنت محترم نورولوژی

1395 / 04 / 06 -12:8

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر