رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:12:47 PM 1397 / 03 / 05
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 5 از 39   تعداد اخبار اين گروه خبري: 389
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم فاطمه رحیمی گلوگاهی....

1396 / 11 / 28 -14:35


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهره حمزه زاده قهدریجانی

1396 / 11 / 25 -13:38


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مرضیه پوینده

1396 / 11 / 25 -13:37


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا حمیدیا

1396 / 11 / 23 -14:23


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آناتومی
دفاع از پایان نامه خانم سعیده تجلی نژاد

1396 / 11 / 14 -12:12


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آناتومی
دفاع از پایان نامه آقای حمید رشتبری

1396 / 11 / 09 -12:33


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آناتومی
دفاع از پایان نامه آقای حمید رشتبری

1396 / 11 / 09 -12:33


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی داخلی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فروز فرزادنژاد....

1396 / 11 / 09 -11:35


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آناتومی
دفاع از پایان نامه خانم سلیمه محمدی...

1396 / 10 / 27 -13:22


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر لیلا مبینی آرانی

1396 / 10 / 25 -10:53

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر