رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:00:59 PM 1400 / 07 / 01
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 40 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مینا صالحی

1394 / 03 / 30 -8:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حسین محمدی

1394 / 03 / 23 -11:32


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهام علیان دستیار محترم گروه کودکان

1394 / 03 / 23 -11:24


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمد کاوندی

1394 / 03 / 23 -10:27


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهه نصری دستیار محترم گروه عفونی

1394 / 03 / 17 -8:33


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فرحناز کلانتر مهرجردی

1394 / 03 / 17 -8:26


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پرستو پور نقشبند

1394 / 03 / 16 -9:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مولود جعفری

1394 / 03 / 16 -9:46


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم تبسم اخوان

1394 / 03 / 03 -13:11


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مصطفی عابدین زاده دستیار محترم گروه داخلی

1394 / 03 / 03 -12:51

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر