رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:22:05 AM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 38 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهره ناظم الرعایا

1394 / 07 / 06 -8:18


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احسان عبیری

1394 / 06 / 29 -9:0


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ریحانه زجاجی

1394 / 06 / 23 -11:15


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم شماعی زواره

1394 / 06 / 23 -8:26


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نعیمه حق شناس

1394 / 06 / 23 -8:20


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترزینب رجبی جعفر آبادی

1394 / 06 / 10 -8:47


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم فاطمه خادم الحسینی

1394 / 06 / 10 -8:42


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترزهرا کیانی

1394 / 06 / 09 -10:18


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر خاطره مینایی

1394 / 06 / 07 -11:13


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مصطفی قارداشی

1394 / 05 / 26 -9:26

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر