رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:07:21 PM 1400 / 07 / 01
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 36 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر رویا تقوایی

1394 / 09 / 15 -8:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر محبوبه داعی رضازاده

1394 / 09 / 15 -8:45


دفاع از پایان نامه دوره دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای محمد صالحی

1394 / 09 / 09 -13:7


دفاع از پایان نامه دوره دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر اکرم نوریان دستیار محترم گروه اطفال

1394 / 09 / 08 -10:15


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم مهسا هادیزاده

1394 / 08 / 28 -9:48


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از ژایان نامه خانم دکتر محدثه کفاشی

1394 / 08 / 25 -12:38


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهره مهری

1394 / 08 / 25 -12:25


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر علی قدیریان ابرقویی

1394 / 08 / 17 -8:32


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم مریم السادات میر احسنی

1394 / 08 / 13 -9:5


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مرضیه یزدان خواه

1394 / 07 / 26 -8:27

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر