رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:22:46 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 35 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مهسا اعتصام

1394 / 10 / 12 -10:29


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم زینب وحیدی نیا

1394 / 10 / 12 -10:13


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم سارا سلیمانی

1394 / 10 / 02 -11:25


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نازیلا آقادوست

1394 / 09 / 30 -12:51


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر اکرم باقری

1394 / 09 / 30 -12:43


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شیما روحی

1394 / 09 / 30 -12:35


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکترداوود مذنبی

1394 / 09 / 30 -8:14


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محسن محسن پور

1394 / 09 / 24 -7:41


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید حمیدرضا متفکران

1394 / 09 / 24 -7:35


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای هادی قاسملو

1394 / 09 / 17 -8:42

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر