رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:20:51 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 34 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امین طهمورث

1394 / 10 / 29 -10:33


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فائزه غفرانی پور

1394 / 10 / 29 -10:26


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای مرتضی نادعلی

1394 / 10 / 27 -11:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مجید خسروی

1394 / 10 / 27 -10:59


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمدرضا حیدری

1394 / 10 / 27 -10:50


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمد کیانی

1394 / 10 / 26 -9:9


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم ملیحه حسن زاده

1394 / 10 / 23 -11:42


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای محسن رادان

1394 / 10 / 23 -11:24


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم زینب محلوجی زاده

1394 / 10 / 14 -11:49


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر هومن هادیان

1394 / 10 / 14 -11:41

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر