رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:22:03 PM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 33 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پویا حاذق رزیدنت محترم روانپزشکی

1394 / 12 / 03 -9:51


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه مهرناز تقی پور صفت کار ثابت

1394 / 11 / 29 -9:19


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم نازنین محمد

1394 / 11 / 29 -9:5


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر عارفه قزاقی

1394 / 11 / 26 -14:2


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم شیما داوودی

1394 / 11 / 21 -8:40


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر بنت الهدی اطرشی

1394 / 11 / 15 -8:33


دفاع از پایان نامه دکترای پژوهشی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید علیرضا طلایی

1394 / 11 / 05 -9:24


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم ناهید مددی گلی

1394 / 11 / 04 -11:15


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمد امین تحویلیان

1394 / 10 / 29 -11:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید مجتبی لطیفی

1394 / 10 / 29 -10:54

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر