رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:06:02 AM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 32 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر منصور آگاهی رزیدنت محترم روانپزشکی

1394 / 12 / 20 -8:46


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شیوا پاکروان

1394 / 12 / 18 -12:25


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مهسا کیا

1394 / 12 / 18 -12:16


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم زینب فاقعی آغمیونی

1394 / 12 / 16 -8:33


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای روح اله خدادادیان

1394 / 12 / 16 -8:24


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم مهدیه فلاح

1394 / 12 / 15 -8:27


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم ابو طالبی رزیدنت محترم پاتولوژی

1394 / 12 / 15 -8:21


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سپیده عبدی رزیدنت محترم پاتولوژی

1394 / 12 / 15 -8:16


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فرشته خیاط کاشانی

1394 / 12 / 15 -8:8


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مهسا حیدری رزیدنت محترم روانپزشکی

1394 / 12 / 03 -10:5

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر