رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:59:24 PM 1400 / 07 / 01
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 31 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حسن زندی رزیدنت محترم جراحی عمومی

1395 / 02 / 12 -8:20


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر علی خاسکی

1395 / 02 / 07 -11:51


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه اقای دکتر حسین واصف پور رزیدنت محترم عفونی

1395 / 02 / 07 -8:24


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر ساسان سعید فر

1395 / 02 / 05 -8:26


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر فرامرز مرزبان رزیدنت محترم جراحی عمومی

1395 / 02 / 05 -8:18


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مرسده سپهرنیا

1395 / 01 / 30 -10:52


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم لیلا سلیمانی مورچه خورتی

1395 / 01 / 24 -9:19


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه زمانی فرد

1395 / 01 / 24 -9:10


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم سارا نعمتی پور

1394 / 12 / 20 -9:3


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم الهه ابوطالبی

1394 / 12 / 20 -8:58

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر