رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:59:16 PM 1397 / 03 / 06
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 4 از 39   تعداد اخبار اين گروه خبري: 389
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الناز میرزایی پوئینک...

1396 / 12 / 21 -14:12


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر جمال عباسی اصل..

1396 / 12 / 15 -14:43


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر هومن براتی...

1396 / 12 / 15 -14:41


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا زارعی...

1396 / 12 / 15 -14:38


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکتر اسحاق ارمغانی

1396 / 12 / 14 -14:21


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی رادیولوژی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهه بابان طاهر ....

1396 / 12 / 14 -14:20


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی روان پزشکی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر اکرم صادقی ...

1396 / 12 / 12 -14:5


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم شیما جمشیدی...

1396 / 12 / 12 -14:3


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی زنان و زایمان
دفاع از پایان نامه خانم دکتر حمیده رفیعی...

1396 / 12 / 02 -13:58


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی جراحی
دفاع از پایان نامه دکتر ابراهیم قوچانی

1396 / 11 / 30 -14:34

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر